Gå til indhold

Danmark i Libyen

Udenrigsministeriet har ingen ambassade i Libyen. Har du akut brug for hjælp i Libyen kan du kontakte Udenrigsministeriets Globale Vagtcenter på telefon +45 33 92 11 12 eller mail til [email protected] De danske myndigheder har dog yderste begrænsede muligheder for at yde konsulær bistand til danske statsborgere i Libyen.

Er dit pas ved at udløbe?

Det er vigtigt, at du fornyer dit pas uden for Libyen, inden det udløber. Dit pas skal være gyldigt mindst 6 måneder ud over den dato, du forlader Libyen igen. Du kan ikke få nyt dansk pas i Libyen. Hvis du vil søge om fornyelse eller forlængelse af dit danske pas, eller hvis du vil søge om førstegangspas til dit nyfødte barn, skal du kontakte en dansk diplomatisk repræsentation i regionen. Det kan for eksempel være de danske repræsentationer i Egypten, Algeriet, Marokko eller Tyrkiet.  Du må regne med at skulle bestille tid for at kunne indgive en ansøgning. Du kan få mere information om pasansøgning på den pågældende repræsentations hjemmeside.

Hvis du vil søge visum eller opholdstilladelse 

Det er ikke muligt at søge visum, opholdstilladelse eller tilbagerejsetilladelse til Danmark fra en lokation i Libyen.

Hvis du vil søge visum, opholdstilladelse eller tilbagerejsetilladelse til Danmark, skal du indlevere ansøgningen på et dansk visumansøgningscenter, VFS Global, i regionen. Det kan for eksempel være i Egypten, Algeriet, Marokko eller Tyrkiet. Du må regne med at skulle bestille tid for at kunne indlevere en ansøgning. Du kan få mere information på um.dk.

Legalisering af dokumenter fra Libyen 

Ingen af Danmarks repræsentationer i udlandet eller Udenrigsministeriet i København kan legalisere libyske dokumenter. Dette skyldes, at vi ikke har mulighed for at bekræfte underskriften på dokumenterne.

Denmark in Libya 

In case of urgent need for help, you can contact the 24/7 Operations Centre of the Ministry of Foreign Affairs by telephone: +45 33 92 11 12 or by mail to [email protected] The Danish Authorities have little or no means with which to provide consular assistance to Danish citizens in Libya.

Is your passport about to expire?

It is important that you renew your passport outside of Libya and before it expires. Your passport must be valid for at least 6 months beyond the date you leave Libya again. You cannot get a new Danish passport in Libya.

If you wish to apply for renewal or extension of your Danish passport, or if you wish to apply for a first-time passport for your newborn child, please contact a Danish diplomatic mission in the region. It could for example be the Danish Mission in Egypt, Algeria, Morocco or Turkey. You should expect to need to book an appointment, if you wish to submit a passport application. You can find further information on passport applications on the website of the Danish mission in question. 

If you request to apply for a visa pr residence permit 

It is not possible to apply for visa, residence permit or re-entry permit to Denmark from any location in Libya.

If you wish to apply for visa, residence permit or re-entry permit to Denmark, please refer to a Danish Visa Application Center, VFS Global, in the region. It could for example be in Egypt, Algeria, Morocco or Turkey. You must expect to need to book an appointment, if you wish to submit an application. Please find more information on um.dk. 

Notarial services in Libya 

None of the Danish diplomatic missions abroad nor the Ministry of Foreign Affairs in Copenhagen can legalize Libyan documents. This is because we are not able to confirm the signature on the documents.

Information om Coronavirus/COVID-19

Information til danskere om coronavirus/COVID-19 på Udenrigsministeriets hjemmeside.

 

Udenrigsministeriets rejsevejledninger.

 

Registrer dig

Danskerlisten

 

Udenrigsministeriets rejsevejledninger.